Wybór formy opodatkowania

Dokonanie wyboru rodzaju opodatkowania jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych przy zakładaniu swojej działalności gospodarczej. Decyzję tę co prawda można zmienić, jednak nie zawsze jest to opłacalne, a czasami nawet niewykonalne. Większość podatników korzysta z zasad ogólnych, czyli progresywnej skali podatkowej opartej na trzech progach z różnymi stawkami podatku dochodowego. Innym sposobem oddawania swojego dochodu państwu jest podatek liniowy w wysokości najniższej stawki podatku progresywnego, jednak pozbawia nas on wielu ulg i odliczeń możliwych do dokonania w przypadku skali progresywnej. Kolejnym ze sposobów rozliczania się jest karta podatkowa oraz ryczałt, czyli najprostsze formy opodatkowania, polegające na odprowadzaniu co miesiąc zryczałtowanej kwoty podatku naliczonej przez naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego na podstawie przeciętnych dochodów w danym rejonie. Jesteśmy jednak wtedy pozbawieni możliwości wszystkich odliczeń od przychodu, gdyż przychód nie jest ewidencjonowany w takim przypadku.

Dodaj komentarz