Jak skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą po raz pierwszy możemy skorzystać z jednej z kilku możliwych dotacji na rozwój działalności. Najpopularniejszą formą wsparcia są środki z Funduszu Pracy dysponowane za pośrednictwem urzędu pracy, które zresztą najłatwiej uzyskać. Kwota wsparcia ulega corocznie lekkiej zmianie, obecnie jest to od czterokrotności do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw miesięcznie deklarowanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedzający kwartał. Aby uzyskać taką dotację musimy udać się do właściwego dla naszego miejsca zameldowania urzędu pracy, gdyż każdy może mieć odrębne zasady określające warunki wymagane do uzyskania wsparcia. Jednym z podstawowych warunków będzie zabezpieczenie dotacji w postaci deklaracji wekslowej, żyrantów o określonym dochodzie lub też jednej i drugiej formy, jednak zdarzają się również inne sposoby, dodatkowo będziemy musieli przedstawić odpowiedni biznesplan a także wypełnić wniosek i czekać na decyzję komisji.

Dodaj komentarz