Czy podatek liniowy jest zawsze opłacalny? Kto powinien przejść na podatek liniowy

Podatek liniowy to możliwość stosowania stawki 19% podatku od dochodów, niezależnie od tego czy zarabiamy dwieście tysięcy czy dwa miliony złotych rocznie. Podatek ten mogą stosować tylko te osoby, które zarabiają rocznie więcej niż 85 tysięcy złotych. Podatek liniowy to doskonała alternatywa rozliczania się z fiskusem jeśli przekraczamy pierwszy próg podatkowy i jesteśmy teoretycznie oddawać 32 % dochodów za pierwszy rok podatkowy – tak jest w przypadku zasad ogólnych i podatku progresywnego w sytuacji gdy przekraczamy dochód o wysokości 85 tysięcy. Jeśli nie przekraczamy progu, możemy odprowadzać podatek niższy – 18%. Jeśli natomiast chodzi o podatek liniowy, mamy jedną stawkę podatku: 19% i płacimy ją bez względu na uzyskiwane dochody, czyli niezależnie od tego czy mamy dochód dwudziestu tysięcy, czy też kilkunastu milionów złotych. Dlatego jeśli spodziewamy się wysokich obrotów, wtedy możemy od razu zastosować 19% stawkę podatku, bo nie można jej zmienić w trakcie roku podatkowego, trzeba czekać z tym do stycznia następnego roku. Przedsiębiorcy, których zaskoczyły pozytywnie ich wyniki finansowe w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej niestety stracili nieco na podatku będąc zmuszonymi do oddania jednej trzeciej podatku.

Wady podatku liniowego

Podatek liniowy to dogodny sposób opodatkowania dla firm, które przekraczają próg 85 tyś. złotych dochodów w stosunku rocznym. Analitycy twierdzą, że opłaca się przejść na podatek liniowy dopiero jeśli osiągamy rocznie więcej niż sto tysięcy złotych dochodu. Dzieje się tak dlatego, że firmy opodatkowane za pomocą podatku liniowego nie mogą odliczać sobie pewnych ulg podatkowych. Jeśli właściciel firmy ma dochód wyłącznie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy nie może odliczać sobie jakichkolwiek ulg typu ulga podatkowa na dziecko, ulga z tytułu używania internetu. Jest to ważne w przypadku kiedy faktycznie te ulgi podatkowe są wysokie. Ponadto, osoba prowadząca firmę, która ma więcej niż sto tysięcy złotych dochodu rocznie, nie może rozliczać się razem ze swoim współmałżonkiem. Małżonek musi składać w Urzędzie Skarbowym własne zeznanie podatkowe, co oznacza, że małżeństwo ogólnie płaci więcej podatków jeśli jest ów podatek liniowy zastosowany w firmie jednego z nich z racji osiąganych dochodów. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i przechodzi na podatek liniowy nie ma także możliwości rozliczania się z samotnie wychowywanym dzieckiem, co również nie jest korzystne, ale należy rozliczyć co nam się bardziej opłaca. Jeśli prowadzisz firmę, która ma dochody wyższe niż sto tysięcy złotych, a jednocześnie jesteś pracownikiem etatowym w innym zakładzie pracy- wtedy musisz składać dwa zeznania roczne -jedno z tytułu wykonywanej pracy na etacie, drugie z własnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Ponadto osoby, które są opodatkowane liniowo, nie mają możliwości odliczenia sobie kwoty wolnej od podatku. W 2013 jest to kwota 3091 zł.

Zasady ogólne a podatek liniowy

Opodatkowanie na zasadach ogólnych przebiega  w podobny sposób jak opodatkowanie za pomocą podatku liniowego – w obu tych przypadkach podatek jest naliczany od dochodu, czyli od przychodów pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Aby prowadzić taką księgowość, potrzebna jest książka przychodów i rozchodów, można także rozliczać się za pomocą ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone przez spółki, czyli spółki nie mogą wybrać sobie księgi przychodów i rozchodów. Jakie są główne różnice między podatkiem na zasadach ogólnym a podatkiem liniowym? Przede wszystkim, w przypadku podatku liniowego, stawka podatku jest stała. Wynosi ona 19% niezależnie od kwoty zarobków w ciągu całego roku podatkowego. Jeśli natomiast wybierzemy rozliczanie się za pomocą zasad ogólnych, wtedy musimy liczyć się z tym, że jeśli nasze dochody wzrosną niekontrolowanie, będziemy musieli oddać państwu prawie jedną trzecią dochodów, bo wskoczymy na kolejny próg podatkowy. Jeśli nie przekroczymy pierwszego progu natomiast, zapłacimy podatek niższy o jeden procent niż w przypadku podatku liniowego dla tych samych dochodów. Należy więc dobrze określić jakie będą dochody w naszej firmie. Limit to około osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych w ciągu roku. Jeśli osiągniesz dochód wyższy, będziesz musiał zacząć płacić wyższy podatek. Dlatego osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą z początkiem roku powinny szczególnie zastanowić się nad podatkiem liniowym jeśli ich branża jest szczególnie dochodowa i jeśli mają świetny pomysł na biznes.

Podatek liniowy

Podatek liniowy to podatek, o którym krąży wiele opowieści i opinii. Jedni twierdzą, że jest to najbardziej sprawiedliwy z możliwych podatków, inni uważają, że dyskryminuje on osoby, które zarabiają więcej i że nie jest to pozytywne zjawisko dla żadnej gospodarki. Inni twierdzą, że jest to bardziej opłacalne rozwiązanie dla przedsiębiorców – zdecydowanie bardziej niż skala podatkowa. Jak zwykle, prawdy należy szukać pomiędzy tymi opiniami, czyli po środku. Kiedy rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, stajesz przed wyborem – co wybrać, skalę podatkową, czy może podatek liniowy. Jeśli wybierasz skalę podatkową, wtedy płacisz 18% podatku od dochodu aż do osiągnięcia pewnego pułapu. Kiedy przejedziesz przez ten pułap, musisz przejść na wyższy podatek, który wynosi prawie 30% dochodów udokumentowanych zgodnie z prawem. Natomiast jeśli wybierasz podatek liniowy, płacisz cały czas 19% od dochodów, niezależnie od tego czy przekroczyłeś ów próg. Jak wybrać określoną formę opodatkowania? Należy złożyć do urzędu skarbowego odpowiedniego do miejsca twojego zamieszkania wniosek, w którym wpiszesz jaki wybrałeś sposób opodatkowania. Możesz, oprócz karty podatkowej, zasad ogólnych i podatku liniowego wybrać ryczałt, jednakże dotyczy to tylko niektórego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Pojęcie budżetu

Z zagadnieniem finansów zarówno tych małych, jak i większych nieodzownie związane jest pojęcie budżetu rozumianego jako swoisty plan przychodów (wpływów) oraz wydatków. Spośród szeregu różnych definicji budżetu wyróżnić można trzy podstawowe. Pierwsza definiuje budżet jako ilość danego ściśle określonego zasobu, która w danym momencie pozostaje do dyspozycji danej osoby czy organizacji. W innym ujęciu budżet przestawiany jest, jako miara danego zasobu mająca być wykorzystana na precyzyjnie określony cel. W ramach tego pojęcia mieszczą się np. budżety gminy, powiatu czy też kancelarii prezydenta czy prezydenta. Definicja ściśle ekonomiczna określa budżet jako swoistą propozycję czy też prognozę wskazującą w danym okresie wartość potrzebnych środków na finansowanie danego przedsięwzięcia wraz z określeniem źródeł tegoż finansowania.
Budżet może być tworzony w dowolnej skali. Począwszy od budżetu domowego przez budżet firm i przedsiębiorstw aż do gminy, województwa czy w końcu budżetu państwa.
W zależności od przyjętej definicji budżetu zmieni się również forma jego tworzenia. Jeżeli bowiem budżet będzie spełniał rolę prognozy wtedy w jego ramach można wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami lub może być on zrównoważony, a nawet wykazywać deficyt.
Natomiast w przypadku budżetu będącego planem, jego budowę najczęściej opiera się na danych o wykonaniu budżetu w poprzednim okresie budżetowym. Są to tak zwane dane historyczne. W oparciu o te informacje dopasowując wzajemnie sumę wydatków i przychodów, uzyskuje się określony wynik docelowy.

Definicja pieniądza

Pomimo tego, że gentelmani o pieniądzach nie rozmawiają, to rozważając o finansach trzeba poruszyć kwestie tego czym tak naprawdę jest pieniądz? We współczesnej doktrynie ekonomiczno- społecznej przyjęto, że pojęcia pieniędzy będzie definiowane w następujący sposób; pieniądz to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany za środek służący wymianie gospodarczej, w którym wyrażone zostały ceny oraz wartości wszystkich pozostałych towarów i usług.
Określany mianem waluty, pieniądz krąży anonimowo pomiędzy jednostkami w społeczeństwie oraz pomiędzy krajami, rozwijając przy tym wymianę handlową. Używając innych słów, można powiedzieć, że jest to materialny ale również i niematerialny środek, dzięki któremu możliwy jest zakup towaru lub usługi w wyniku jego zamiany na dane dobro.
W ujęciu prawnym, pieniądz określa się, jako prawnie określony środek płatniczy, spełniający funkcję wyrażania, przechowywania oraz przekazywania wartość ściśle związanych z realnym produktem wytworzonym przez społeczeństwo.
W myśl współczesnych teoretyków tworzących doktrynę w tym zakresie na pojecie pieniądza składają się trzy elementy. Pierwszy z nich to jednostka pieniężna. Drugi to suma pieniężna. Trzecim i ostatnim składnikiem pojęcia pieniądza jest znak pieniężny. Złożenie tych trzech elementów daje podstawę do uznania danego towaru za pieniądz. Wyraża się to w postaci twierdzenia, iż suma pieniężna wyraża się w jednostkach pieniężnych, które swoja zmaterializowaną postać mają w formie znaków pieniężnych.

Szkolenia dla firm

Dobrze prosperująca firma to często zasługa dobrze pracujących i przeszkolonych pracowników. Często to od nich zależy, jak dana firma zachowuje się na rynku. Z tego też względu posiadając własną firmę warto dbać o regularne szkolenia swoich pracowników. Jeżeli my jesteśmy pionierami jakiegoś programu, który jest używany w naszej firmie, to od nas zależy, jak nasi pracownicy zostaną przeszkoleni. My najlepiej znamy dany program czy też dane materiały, tak więc sami możemy przeszkolić naszych pracowników. Są jednak firmy, które oferują rozmaite szkolenia nie tylko ze znajomości komputera, programów, ale również budujące charakter pracowników. Znajdziemy również bardzo motywujące szkolenia, które mogą pomóc naszym pracownikom polepszyć ich działanie. Często możemy się spotkać z wypaleniem zawodowym, kiedy to pracownicy zmęczeni są już wykonywaną praca i widzimy, że wówczas przydałby im się jakiś wyjazd czy też urlop. Warto wówczas pomyśleć o odpowiednim szkoleniu, które również mogą być zachętą do dalszej pracy, gdyż są nastawione nie tylko na dalszy rozwój, ale również odprężenie, i pozbycie się nadmiaru napięcia i stresu.

Biznes w Polsce

Nasz kraj jest bardzo specyficzny to co się udaje zrealizować komuś na całym świecie nie oznacza, że u nas będzie działało. Dlatego? Niestety nasz biznes ma wrogów i są nimi urzędnicy. Starają się za wszelką ceną bombardować wszystkie plany jkaie człowiek tylko ma. Urzędnik w naszym kraju jest najważniejszy. To on decyduje czy mamy dostać dofinansowanie i dotacje. Wiadomo, że większość z nich zrobi wszystko żebyśmy nic nie dostali. Smutna prawda o naszym państwie, ale wie o tym każdy kto próbował chociaż raz w życiu zrealizować bez znajomości jakiekolwiek plany biznesowe. Nie ma drugiego takiego państwa nigdzie na świecie. Niewiele osób jest wstanie poradzić sobie z biurokracją. Jeden mały błąd w jakichkolwiek wyliczeniach i już sypią się ogromne kary. Pomyłki są bardzo drogie i nie wiele firm jest wstanie się po nich podnieść. Biznes napędza gospodarkę i biznes daje ludziom pracę. Widać urzędnicy o tym zapomnieli, a może nie zapomnieli i dobrze wiedzą co robią? Można ich o wszystko podejrzewać.

Podatki

Na całym świecie każde państwo ustala podatki. To właśnie z nich finansowane są wszystkie inwestycje państwa. Nikt nie lubi ich płacić, ale później chętnie idziemy do lekarza za darmo. Niestety to wszystko składa się na to co mamy. Oczywiście w naszym kraju trudno się dopatrzyć czegoś pozytywnego w podatkach, bo płacimy je, ale efektów nie widać. Smutne to, ale prawdziwe. Jak chcemy jeździć po nowych drogach to musimy za nie dodatkowo zapłacić. Tak samo za lekarza, leki i cokolwiek innego. Państwo nie wiadomo na co przeznacza te dziesiątki miliardów, bo efektów żadnych nie widać, a to co jest budowanego odbywa się za kredyty. Jeśli ktoś nie będzie płacił podatków to prędzej czy później zapuka do niego Urząd Skarbowy i z odsetkami trzeba będzie wszystko płacić. Lepiej nie ryzykować takiego rozwiązania, bo kary mogą być bardzo wysokie.

Księgowość

Większe firmy nie bawią się w rozliczanie samemu rachunków. Jest to po prostu nie wykonalne. W naszym kraju co jakiś czas zmieniają się przepisy. Nawet zawodowa księgowa ma co robić i musi nad tym wszystkim nadążyć. Zwykły człowiek na pewno by się pogubił w tym wszystkim. Wiadomo, że rozliczać się z państwem trzeba i to do kazdego grosza. Jeśli coś pójdzie nie tak państwo będzie chciało za wszelką ceną odzyskać swoje pieniądze. Wiele firm zostało zamkniętych, bo Urząd Skarbowy dopatrzył się nieprawidłowości. Można powiedzieć, że Urząd Skarbowy to państwo w państwie. Jeśli zajedziemy takim urzędnika za skórę to już po nas. Takich spraw jest mnóstwo i słyszymy o nich w telewizji. Po latach wychodzi na jaw, że urzędnik się mylił, ale z jego ust nie dostaniemy nawet słowa przepraszam. Nie ważne, że zniszczył naszą firmę, majątek i zdrowie.

Podatek VAT

Do każdego produktu jaki kupujemy dostajemy paragon, a na nim doliczany jest podatek VAT. To jest jedyny podatek, który doliczany jest praktycznie przez cały czas. Najlepiej to widać na przykładzie samochodu. Producent kupuje części i płaci VAT. Montuje z nich samochód i z gotowego samochodu płaci VAT. Samochód trafia do salonu i dealer płaci znowu za niego VAT. My klienci kupujemy taki samochód i co robimy płacimy za niego podatek, sprzedajemy go komuś i znowu historia się powtarza. Nawet jak pójdzie na złom to osoba, która go kupi musi zapłacić podatek. Można śmiało powiedzieć, że jest to paranoja, której nie da się ominąć. Jeśli ktoś nie będzie chciał zapłacić tego podatku to ma 100% pewność, że odpowiedni urząd upomni się o swoje pieniądze. W państwie nic nie ginie i musi wrócić do prawowitego właściciela.

Prowadzenie księgowości

Każda osoba która ma własna firmę musi prowadzić księgowość. To wie na pewno każdy kto musiał się rozliczać z faktur i innych rachunków które dostawał. Najtrudniejsza księgowość to ta związana z rozliczanie podatku VAT. Nie jest łatwo tego wszystkiego ogarnąć bo jest mnóstwo przepisów które ciągle się zmieniają. Niestety trzeba nad tym wszystkim zapanować i robić wszystko żeby było dobrze. Jeśli Urząd Skarbowy zrobi kontrolę w firmie i znajdzie jakieś nieprawidłowości to będziemy mieli spore problemy. Kara pieniężna na pewno się pojawi ale bardzo często taka firma się zamykana. Widać że do księgowości trzeba podchodzić bardzo poważnie. W przeciwnym razie będziemy mieli spore problemy których lepiej unikać jak ognia. Księgowość powinna być prowadzona przez kogoś kto się na tym bardzo dobrze zna.

Biura rachunkowe

Firmy z całego kraju korzystają z usług biura rachunkowego. Nie chcą same ryzykować że będą popełniały błędy podczas wszelakich rozliczeń. Jeśli ktoś nie ma czasu szukać biura rachunkowego to może to zrobić za pomocą Internetu. Mało tego można to zrobić w 100% wirtualnie. To jest dopiero udogodnienie że można wszystko zrobić za pomocą poczty elektronicznej. Biura rachunkowe mają pełne ręce roboty i widać że cały czas się rozwijają. Dla klienta najważniejsza jest rzetelność, punktualność i uczciwość. Jeśli biuro rachunkowe ma to wszystko to powinniśmy jak najszybciej korzystać z jego usług. Profesjonalistów wcale nie jest łatwo znaleźć, a jeśli już to zrobimy to trzymajmy się ich za wszelką cenę. Usługi biura rachunkowego to dla klientów spokój i skupienie się na tym co najważniejsze w firmie.

ZUS

ZUS jest chyba najbardziej nielubianą instytucją ze wszystkich jakie są w naszym kraju. Wiele osób nie może się pogodzić, że musi płacić tak duże pieniądze, a później nie ma gwarancji, że dostanie coś w zamian. Niestety kiedy rząd kładzie łapę na pieniądzach to nie ma najmniejszych szans żeby się kiedykolwiek udało coś z tym zrobić. Smutne to, ale prawdziwe, bo nasze ciężko zarobione pieniądze trafiają na łatanie kolejnych dziur. ZUS, który powinien mieć dużo pieniędzy cały czas boryka się z bardzo dużymi długami i nic nie wskazuje na to żeby nagle się coś zmieniło. ZUS powinien być dobrowolny, a wtedy człowiek sam decydowałby czy chce go płacić czy nie. Emerytury mamy obecnie prawie przy siedemdziesiątym roku życia, a zatem bardzo późno. Większość z nas nigdy tego wieku nie do żyje, a więc po co płacić dla kogoś innego skoro sami z tego nie będziemy korzystać? Ludzie się buntują, ale nic nie mogą na to poradzić. Wszystko jest zgodne z naszym prawem i jak nie będziemy płacić do prędzej czy później zapukają do nas po należne składki. Na obecną chwile można protestować i złorzeczyć, ale nie ma wyjścia musimy płacić miesiąc w miesiąc bardzo duże składki. Nic z tego nie będziemy mieli, ale co poradzić?

Wielkość emerytury

Mówi się, że ile człowiek pracował i jak człowiek pracował taką będzie miał na starość emeryturę. Rząd chce podnieść wiek emerytalny, bo dzięki temu uchroni państwo przed bankructwem. Mówi się, że dzięki wydłużonemu wiekowi emerytalnemu będzie można mieć wyższą nawet o kilkaset złotych emeryturę. Tylko musimy spełnić jeden warunek trzeba do tej emerytury cały czas pracować. Wiadomo, że jest to niewykonalne i ludzie będą mieli z tym spore problemy. Nie wiadomo jak się to skończy, ale z wyliczeń wynik, że nasze emerytury będą bardzo wysokie. Niestety to zawsze są tylko prognozy i wyliczenia, które nie wiele mają wspólnego z rzeczywistością. Bardzo to smutne, ale nic się na to nie poradzi. Trzeba jakoś żyć i radzić sobie do czasu otrzymania emerytury. Nie wszyscy doczekają, ale to już plus za ZUS-u.

Cechy biznesu turystycznego

Obecna sytuacja polityczna, gospodarcza oraz kulturowa Polski pozwala na swobodne przemieszczanie się po Europie i świecie. Sprzyjają temu też tendencje integracyjne panujące pomiędzy państwami, rozszerzanie się zasięgu Unii Europejskiej, znoszenie surowych przepisów dotyczących przekraczania granic, bardzo proste procedury towarzyszące przedostaniu się na teren innego kraju. Widoczny jest też wysoki stopień migracji ludności oraz mieszanie się narodów, kultur, ich lepsze poznawanie i rodząca się z tego fascynacja. W związku z tymi zjawiskami rozwija się biznes turystyczny. Biura podróży prześcigają się w ofertach i proponują wyjazdy nawet do bardzo odległych i egzotycznych z polskiego punktu widzenia krajów. Kuszą promocjami, atrakcyjnymi cenami, bonusami. Organizują transport na miejsce docelowe, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, opiekę przewodnika, plan zwiedzania. Dzięki temu turyści oszczędzają czas i energię związane z samodzielnym załatwieniem wszelkich formalności związanych z podróżą. Bardzo popularne i modne staje się wykorzystywanie dłuższych okresów dni wolnych i np. spędzanie Świąt Bożego Narodzenia albo Wielkanocy w ciepłych krajach, z daleka od rodzimej zimowej aury.